–Hidden comment

Use attributes in format region_from and region_to= to change the languages showing in language switcher.
Available regions are:
europe_from europe_to
asia_from asia_to
mideast_from mideast_to
america_from america_to

Example:
europe_from=0 europe_to=22 will put all languages (ordered in language switcher settings) from 1 to 21 to Europe region:
asia_from=22 asia_to=25 will put all languages from 23 to 24 (so only 2) into Asia region.

Ostatnia aktualizacja: 21 marca 2018 r.

Quality Unit, z o.o. świadczy swoją usługę (zwaną tutaj “Post Affiliate Pro”) na rzecz użytkownika za pośrednictwem swojej strony internetowej znajdującej się pod adresem *.postaffiliatepro.com (adres URL konta użytkownika). Quality Unit, z o.o. korzysta z usług pewnych podmiotów przetwarzające dane, którzy pomagają jej w świadczeniu usługi Post Affiliate Pro.

Czym jest podmiot przetwarzający dane?

Podmioty przetwarzające dane to podmioty zewnętrzne zaangażowane przez Post Affiliate Pro, które mają lub potencjalnie będą miały dostęp do danych usługowych (które mogą zawierać dane osobowe) lub będą je przetwarzać. Post Affiliate Pro korzysta z różnych rodzajów podmiotów w celu wykonywania różnych funkcji, jak wyjaśniono w poniższych tabelach.

Należyta staranność

Post Affiliate Pro zobowiązuje się do stosowania komercyjnie uzasadnionego procesu selekcji, za pomocą którego ocenia praktyki w zakresie bezpieczeństwa, prywatności i poufności proponowanych podmiotów przetwarzających dane, którzy mają lub mogą mieć dostęp do przetwarzania danych dotyczących usług.

Zabezpieczenia umowne

Post Affiliate Pro wymaga od swoich podmiotów przetwarzających dane spełnienia zobowiązań równorzędnych z tymi, które wymagane są od Post Affiliate Pro (jako przetwarzającego dane), jak określono w umowie Post Affiliate Pro o przetwarzaniu danych (“dpa”), w tym wymagań m.in. do:

  • przetwarzania danych osobowych zgodnie z udokumentowanymi instrukcjami administratora danych (tj. Subskrybenta) przekazanymi na piśmie odpowiedniemu podmiotowi przetwarzającemu dane przez Post Affiliate Pro;
  • korzystania wyłącznie z usług personelu, który jest godny zaufania i podlega wiążącemu umownie zobowiązaniu do przestrzegania zasad prywatności i bezpieczeństwa danych, w odpowiednim zakresie, zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych, w związku z działaniami związanymi z podprzetwarzaniem;
  • zapewniania regularnych szkoleń w zakresie bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych dla personelu, któremu udzielają dostępu do danych osobowych;
  • wdrożenia i utrzymania odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych;
  • niezwłocznego informowania Post Affiliate Pro o wszelkich rzeczywistych lub potencjalnych naruszeniach bezpieczeństwa; oraz współpracy z Post Affiliate Pro w celu rozpatrzenia wniosków administratorów danych, osób, których dane dotyczą lub organów ochrony danych, w zależności od przypadku.

Niniejsza polityka nie daje klientom żadnych dodatkowych praw ani środków prawnych i nie powinna być interpretowana jako wiążąca umowa. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mają na celu jedynie zilustrowanie procesu zatrudniania przez Post Affiliate Pro podwykonawców przetwarzania danych oraz przedstawienie aktualnej listy podwykonawców przetwarzania danych będących osobami trzecimi na dzień przyjęcia niniejszej polityki (z których Post Affiliate Pro może korzystać przy świadczeniu i wspieraniu swoich usług).

Jeśli jesteś klientem programu Post Affiliate Pro i chcesz przystąpić do podmiotów przetwarzających dane, napisz do nas na adres support@postaffiliatepro.com lub pobierz nasz szablon Post Affiliate Pro Data Processing Addendum (DPA).

Infrastruktura podmiotów przetwarzających dane

Post Affiliate Pro jest właścicielem/kontroluje dostęp do infrastruktury, którą Post Affiliate Pro wykorzystuje do hostingu danych usług przesłanych do serwisów, z wyjątkiem sytuacji opisanych poniżej. Obecnie systemy produkcyjne Post Affiliate Pro dla usług znajdują się w obiektach współlokacyjnych w Stanach Zjednoczonych, Europie i Azji.

Konta klientów są zakładane w jednym z tych regionów w zależności od lokalizacji klienta; dane dotyczące usług klienta pozostają następnie w tym regionie, chyba, że klient i Post Affiliate Pro uzgodnią inaczej, ale mogą być przenoszone między centrami danych w danym regionie w celu zapewnienia wydajności i dostępności usług. W poniższej tabeli opisano kraje i podmioty prawne zaangażowane w przechowywanie danych usług przez Post Affiliate Pro.

Dostawcy serwerów

Linode, LLC (lokalizacja w UE)
Serwery Post Affiliate Pro są hostowane w obiektach zgodnych z normami Tier III+ lub IV, PCI DSS, SSAE-16 lub ISO 27001. Centra danych są zasilane przez źródła zasilania, każde z nich posiada UPS i zapasowe generatory.

Linode, LLC (lokalizacja w USA)
Serwery Post Affiliate Pro są hostowane w obiektach zgodnych z normami Tier III+ lub IV, PCI DSS, SSAE-16 lub ISO 27001. Centra danych są zasilane przez źródła zasilania, każde z nich posiada UPS i zapasowe generatory.

Amazon Web Services, LLC
Serwery Post Affiliate Pro są hostowane w obiektach zgodnych z normami Tier III+ lub IV, PCI DSS, SSAE-16 lub ISO 27001. Centra danych są zasilane przez źródła zasilania, każde z nich posiada UPS i zapasowe generatory.

Inne podmioty przetwarzające dane

Post Affiliate Pro korzysta z pewnych podmiotów przetwarzających usługi w celu świadczenia swoich usług. Aby zapewnić odpowiednią funkcjonalność, podwykonawcy ci mogą mieć dostęp do danych usługi.

Quality Unit, LLC
Quality Unit, LLC jest podmiotem należącym do Quality Unit. Quality Unit, LLC działa jako podmiot przetwarzający dane w celu świadczenia usług dla klientów LiveAgent.

Quality Unit Ukraina
Quality Unit Ukraine działa jako podwykonawca świadczący usługę Post Affiliate Pro.

Podwykonawcy

Aby zapewnić dostępność usług 24/7, Post Affiliate Pro współpracuje z podwykonawcami, którzy mogą mieć dostęp do Danych Usługi. Wszyscy podwykonawcy mają podpisane umowy i muszą przestrzegać wytycznych dotyczących bezpieczeństwa, z których jedną jest dostęp do takich danych wyłącznie za uprzednią zgodą Klienta.

Powiązane Artykuły
Raporty na temat najlepszych odsyłających URL łatwo identyfikują najlepiej konwertujące źródła ruchu i poprawiają Twoją strategię marketingową, dzięki czemu możesz rozpocząć ukierunkowane kampanie marketingowe.

Raporty na temat najlepszych odsyłających URL

Raporty najlepszych odsyłających URL w Post Affiliate Pro pozwalają śledzić i analizować działania w marketingu afiliacyjnym, informując o skutecznych kanałach marketingowych i treściach generujących ruch i sprzedaże poprzez śledzenie URL. To narzędzie do optymalizacji linków partnerskich i zwiększenia konwersji.

Post Affiliate Pro pozwala ci na tworzenie niestandardowych kodów śledzenia afiliacji. Dowiedz się więcej na ich temat i poznaj korzyści, jakie przynoszą.

Niestandardowy kod śledzenia afiliacji

Niestandardowe kody śledzenia afiliacji w Post Affiliate Pro pozwalają partnerom śledzić sprzedaż we własnych systemach, co umożliwia monitorowanie wyników kampanii afiliacyjnych. Funkcja ta jest przydatna dla partnerów, którzy sprzedają produkty z różnych programów afiliacyjnych, a także dla sprzedawców, którzy chcą zapewnić skuteczne śledzenie sprzedaży. Ostrzeżenie: Kody śledzenia afiliacji mogą uszkodzić stronę z podziękowaniem - zastanów się uważnie przed zatwierdzeniem. Uwaga: Niektóre opcje wymagają użycia wersji JavaScript kodu śledzenia sprzedaży na stronie z podziękowaniem.

Istnieje wiele typów przekierowań, takich jak przekierowania 301, przekierowania 302 czy przekierowania meta refresh. Dowiedz się o nich więcej w tym artykule.

Przekierowanie

Odkryj potęgę oprogramowania afiliacyjnego z Post Affiliate Pro! Skutecznie przekierowuj użytkowników na inne strony internetowe i zwiększaj zyski. Dowiedz się o różnych rodzajach przekierowań i ich wpływie na SEO. Skorzystaj z bezpłatnej wersji próbnej i konsultacji.

Czy w Post Affiliate Pro możesz korzystać z modelu rozliczeń za reklamy CPC? Czytaj dalej, aby dowiedzieć się dokładnie, jak go używać i jakie korzyści może przynieść Twojej firmie.

CPC

Affiliate Manager w Cult Beauty PlCult Beauty umożliwia śledzenie raportów z wielu ważnych wskaźników. Model CPC pozwala partnerom zarabiać za kliknięcia reklamowe. Post Affiliate Pro pomaga w śledzeniu kliknięć i generowaniu raportów.

Our website uses cookies. By continuing we assume your permission to deploy cookies as detailed in our polityka prywatności i plików cookie.

×

Umów się na indywidualną rozmowę i dowiedz się, jakie korzyści Post Affiliate Pro może przynieść Twojej firmie.

Jesteśmy dostępni w wielu terminach

Umów się na rozmowę
Start Free Trial