–Hidden comment

Use attributes in format region_from and region_to= to change the languages showing in language switcher.
Available regions are:
europe_from europe_to
asia_from asia_to
mideast_from mideast_to
america_from america_to

Example:
europe_from=0 europe_to=22 will put all languages (ordered in language switcher settings) from 1 to 21 to Europe region:
asia_from=22 asia_to=25 will put all languages from 23 to 24 (so only 2) into Asia region.

Ostatnia aktualizacja: 21 marca 2018 r.

Quality Unit, z o.o. świadczy swoją usługę (zwaną tutaj “Post Affiliate Pro”) na rzecz użytkownika za pośrednictwem swojej strony internetowej znajdującej się pod adresem *.postaffiliatepro.com (adres URL konta użytkownika). Quality Unit, z o.o. korzysta z usług pewnych podmiotów przetwarzające dane, którzy pomagają jej w świadczeniu usługi Post Affiliate Pro.

Czym jest podmiot przetwarzający dane?

Podmioty przetwarzające dane to podmioty zewnętrzne zaangażowane przez Post Affiliate Pro, które mają lub potencjalnie będą miały dostęp do danych usługowych (które mogą zawierać dane osobowe) lub będą je przetwarzać. Post Affiliate Pro korzysta z różnych rodzajów podmiotów w celu wykonywania różnych funkcji, jak wyjaśniono w poniższych tabelach.

Należyta staranność

Post Affiliate Pro zobowiązuje się do stosowania komercyjnie uzasadnionego procesu selekcji, za pomocą którego ocenia praktyki w zakresie bezpieczeństwa, prywatności i poufności proponowanych podmiotów przetwarzających dane, którzy mają lub mogą mieć dostęp do przetwarzania danych dotyczących usług.

Zabezpieczenia umowne

Post Affiliate Pro wymaga od swoich podmiotów przetwarzających dane spełnienia zobowiązań równorzędnych z tymi, które wymagane są od Post Affiliate Pro (jako przetwarzającego dane), jak określono w umowie Post Affiliate Pro o przetwarzaniu danych (“dpa”), w tym wymagań m.in. do:

  • przetwarzania danych osobowych zgodnie z udokumentowanymi instrukcjami administratora danych (tj. Subskrybenta) przekazanymi na piśmie odpowiedniemu podmiotowi przetwarzającemu dane przez Post Affiliate Pro;
  • korzystania wyłącznie z usług personelu, który jest godny zaufania i podlega wiążącemu umownie zobowiązaniu do przestrzegania zasad prywatności i bezpieczeństwa danych, w odpowiednim zakresie, zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych, w związku z działaniami związanymi z podprzetwarzaniem;
  • zapewniania regularnych szkoleń w zakresie bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych dla personelu, któremu udzielają dostępu do danych osobowych;
  • wdrożenia i utrzymania odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych;
  • niezwłocznego informowania Post Affiliate Pro o wszelkich rzeczywistych lub potencjalnych naruszeniach bezpieczeństwa; oraz współpracy z Post Affiliate Pro w celu rozpatrzenia wniosków administratorów danych, osób, których dane dotyczą lub organów ochrony danych, w zależności od przypadku.

Niniejsza polityka nie daje klientom żadnych dodatkowych praw ani środków prawnych i nie powinna być interpretowana jako wiążąca umowa. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mają na celu jedynie zilustrowanie procesu zatrudniania przez Post Affiliate Pro podwykonawców przetwarzania danych oraz przedstawienie aktualnej listy podwykonawców przetwarzania danych będących osobami trzecimi na dzień przyjęcia niniejszej polityki (z których Post Affiliate Pro może korzystać przy świadczeniu i wspieraniu swoich usług).

Jeśli jesteś klientem programu Post Affiliate Pro i chcesz przystąpić do podmiotów przetwarzających dane, napisz do nas na adres support@postaffiliatepro.com lub pobierz nasz szablon Post Affiliate Pro Data Processing Addendum (DPA).

Infrastruktura podmiotów przetwarzających dane

Post Affiliate Pro jest właścicielem/kontroluje dostęp do infrastruktury, którą Post Affiliate Pro wykorzystuje do hostingu danych usług przesłanych do serwisów, z wyjątkiem sytuacji opisanych poniżej. Obecnie systemy produkcyjne Post Affiliate Pro dla usług znajdują się w obiektach współlokacyjnych w Stanach Zjednoczonych, Europie i Azji.

Konta klientów są zakładane w jednym z tych regionów w zależności od lokalizacji klienta; dane dotyczące usług klienta pozostają następnie w tym regionie, chyba, że klient i Post Affiliate Pro uzgodnią inaczej, ale mogą być przenoszone między centrami danych w danym regionie w celu zapewnienia wydajności i dostępności usług. W poniższej tabeli opisano kraje i podmioty prawne zaangażowane w przechowywanie danych usług przez Post Affiliate Pro.

Dostawcy serwerów

Linode, LLC (lokalizacja w UE)
Serwery Post Affiliate Pro są hostowane w obiektach zgodnych z normami Tier III+ lub IV, PCI DSS, SSAE-16 lub ISO 27001. Centra danych są zasilane przez źródła zasilania, każde z nich posiada UPS i zapasowe generatory.

Linode, LLC (lokalizacja w USA)
Serwery Post Affiliate Pro są hostowane w obiektach zgodnych z normami Tier III+ lub IV, PCI DSS, SSAE-16 lub ISO 27001. Centra danych są zasilane przez źródła zasilania, każde z nich posiada UPS i zapasowe generatory.

Amazon Web Services, LLC
Serwery Post Affiliate Pro są hostowane w obiektach zgodnych z normami Tier III+ lub IV, PCI DSS, SSAE-16 lub ISO 27001. Centra danych są zasilane przez źródła zasilania, każde z nich posiada UPS i zapasowe generatory.

Inne podmioty przetwarzające dane

Post Affiliate Pro korzysta z pewnych podmiotów przetwarzających usługi w celu świadczenia swoich usług. Aby zapewnić odpowiednią funkcjonalność, podwykonawcy ci mogą mieć dostęp do danych usługi.

Quality Unit, LLC
Quality Unit, LLC jest podmiotem należącym do Quality Unit. Quality Unit, LLC działa jako podmiot przetwarzający dane w celu świadczenia usług dla klientów LiveAgent.

Quality Unit Ukraina
Quality Unit Ukraine działa jako podwykonawca świadczący usługę Post Affiliate Pro.

Podwykonawcy

Aby zapewnić dostępność usług 24/7, Post Affiliate Pro współpracuje z podwykonawcami, którzy mogą mieć dostęp do Danych Usługi. Wszyscy podwykonawcy mają podpisane umowy i muszą przestrzegać wytycznych dotyczących bezpieczeństwa, z których jedną jest dostęp do takich danych wyłącznie za uprzednią zgodą Klienta.

Powiązane źródła

Our website uses cookies. By continuing we assume your permission to deploy cookies as detailed in our polityka prywatności i plików cookie.

×

Umów się na indywidualną rozmowę i dowiedz się, jakie korzyści Post Affiliate Pro może przynieść Twojej firmie.

Jesteśmy dostępni w wielu terminach

Umów się na rozmowę