–Hidden comment

Use attributes in format region_from and region_to= to change the languages showing in language switcher.
Available regions are:
europe_from europe_to
asia_from asia_to
mideast_from mideast_to
america_from america_to

Example:
europe_from=0 europe_to=22 will put all languages (ordered in language switcher settings) from 1 to 21 to Europe region:
asia_from=22 asia_to=25 will put all languages from 23 to 24 (so only 2) into Asia region.

Stripe

Zestaw interfejsów API, które zasilają handel dla firm każdej wielkości.

Stripe ułatwia akceptację kart kredytowych w sieci. Metoda integracji wykorzystuje naszą wbudowaną wtyczkę do obsługi powiadomień.

Integracja obsługuje zamówienia, powtarzające się zamówienia i zwroty. Obsługuje również prowizje za całe życie i obsługę kuponów.

Każde konto klienta w stripe ma dodatkowe pole o nazwie “opis“. Właśnie z niego korzystamy w tej metodzie integracji. Zadanie polega na dodaniu wartości cookie (śledzącej) do pola opisu znajdującego się w Twoim formularzu zamówienia. Najprostszym sposobem jest dodanie tego kodu do formularza:

<input type="hidden" name="pap_custom" value="" id="pap_tdx8v2s5a" />

<script id="pap_x2s6df8d" src="https://URL_TO_PostAffiliatePro/scripts/trackjs.js" type="text/javascript"></script>
<script type="text/javascript">
 PostAffTracker.writeCookieToCustomField('pap_tdx8v2s5a');
</script>

Po przesłaniu formularza (klient składa zamówienie), można przetworzyć dane formularza w standardowy sposób. Przed zapłatą i utworzeniem konta klienta (za pomocą Stripe_Customer::create), należy wykorzystać dane pap_custom z przesłanego formularza i ustawić wartość jako opis klienta – “description” => $_POST[‘pap_custom’].

Jeśli używasz koszyka Stripe to zamiast kroku powyżej musisz zrobić ten. To, co należy zrobić to wstawić do opcji clientReferenceId funkcji stripe.redirectToCheckout identyfikator śledzenia, który można uzyskać w przedstawiony tutaj sposób.

Oto przykład zintegrowanego przycisku koszyka Stripe:

<script id="pap_x2s6df8d" src="https://URL_TO_PostAffiliatePro/scripts/trackjs.js" type="text/javascript"></script>
<script type="text/javascript">
 var papCookie = '';
 PostAffTracker.setAccountId('Account_ID');
 try {
  PostAffTracker.track();
 } catch (err) { }
 PostAffTracker.executeOnResponceFinished.push(function() {
  papCookie = PostAffTracker._getAccountId() + PostAffTracker._cmanager.getVisitorIdOrSaleCookieValue();
 });
</script>
<script src="https://js.stripe.com/v3"></script>
<button id="checkout-button-price_1HHyerAqrxE6mVvaZyp4HYuI" role="link" type="button">Purchase</button>
<div id="error-message"></div>
<script>
(function() {
 var stripe = Stripe('pk_live_key');
 var checkoutButton = document.getElementById('checkout-button-price_1HHyerAqrxE6mVvaZyp4HYuI');
 checkoutButton.addEventListener('click', function () {
  stripe.redirectToCheckout({
    lineItems: [
     {price: 'price_123', quantity: 1},
    ],
    mode: 'payment',
    successUrl: 'https://your-website.com/success',
    cancelUrl: 'https://your-website.com/canceled',
    clientReferenceId: papCookie
   })
   .then(function(result) {
    .....
   });
 });
})();
</script>

Śledzenie sprzedaży

Śledzenie sprzedaży nastąpi automatycznie, zarówno dla standardowych, jak i powtarzających się opłat. Ostatnim krokiem jest ustawienie Stripe, aby informował Twój Post Affiliate Pro o każdym obciążeniu. Odbywa się to za pomocą webhooków Stripe.

Aby ustawić webhook przejdź do sekcji menu Developers (w prawym górnym rogu), a następnie przejdź do Webhooków. Po kliknięciu przycisku Dodaj pojawi się formularz dodawania nowego adresu URL do odbierania webhooków. Wprowadź ten adres URL tam, aby uzyskać powiadomienia na żywo:

https://URL_TO_PostAffiliatePro/plugins/Stripe/stripe.php?AccountId=Account_ID

W przypadku zdarzeń do nasłuchu możesz dodać invoice.payment_succeeded, charge.succeeded i charge.refunded. Jeśli używasz Stripe Checkout to będziesz potrzebował również zdarzenia checkout.session.completed.

Jeśli chcesz śledzić płatności testowe również skonfiguruj ten sam webhook, ale w trybie testowym.

Aktywacja wtyczki

Ostatnim krokiem jest aktywacja wbudowanej wtyczki w Twoim Post Affiliate Pro. Nie zapomnij skonfigurować go po aktywacji, dodając klucz API Secret lub klucz API Restricted. W przypadku, gdy chcesz użyć klucza API Restricted, musisz zezwolić na dostęp do odczytu dla następujących zasobów: Opłaty, Subskrypcje, Sesje kasowe, Klienci i Faktury.

To wszystko, zakończyłeś pracę. Wszystkie transakcje będą teraz śledzone.

Nie zapomnij zintegrować swojej strony z kodem śledzenia kliknięć aby wszystko działało..

Powrót do Integracji Załóż konto za DARMO

Our website uses cookies. By continuing we assume your permission to deploy cookies as detailed in our polityka prywatności i plików cookie.

×

Umów się na indywidualną rozmowę i dowiedz się, jakie korzyści Post Affiliate Pro może przynieść Twojej firmie.

Jesteśmy dostępni w wielu terminach

Umów się na rozmowę