–Hidden comment

Use attributes in format region_from and region_to= to change the languages showing in language switcher.
Available regions are:
europe_from europe_to
asia_from asia_to
mideast_from mideast_to
america_from america_to

Example:
europe_from=0 europe_to=22 will put all languages (ordered in language switcher settings) from 1 to 21 to Europe region:
asia_from=22 asia_to=25 will put all languages from 23 to 24 (so only 2) into Asia region.

ZenCart

Przyjazny dla użytkownika system dla koszyków zakupowych oparty na PHP.

Integracja z ZenCart odbywa się poprzez umieszczenie skryptu śledzenia sprzedaży na stronie potwierdzenia zamówienia.

Edycja szablonu

Aby zintegrować ZenCart należy edytować szablon potwierdzenia zamówienia. Otwórz plik includes/templates/template_default/templates/tpl_checkout_success_default.php.

Zlokalizuj miejsce integracji

Znajdź wiersz z następującym kodem, który powinien już istnieć w pliku.

<div id="checkoutSuccessOrderNumber"><?php echo TEXT_YOUR_ORDER_NUMBER . $zv_orders_id; ?></div>

Integracja

Skopiuj i wklej następujący kod do pliku, pod wierszem znalezionym powyżej:

<?php
$dbreq = $db->Execute("select * from ".TABLE_ORDERS_TOTAL." where orders_id = '".(int)$orders->fields['orders_id']."' AND class in ('ot_coupon', 'ot_gv', 'ot_subtotal', 'ot_group_pricing', 'ot_quantity_discount')");
while (!$dbreq->EOF) {
 switch ($dbreq->fields['class']) {
  case 'ot_subtotal': $order_subtotal = $dbreq->fields['value']; break;
  case 'ot_coupon': $coupon_amount = $dbreq->fields['value']; $coupon_code = $dbreq->fields['title']; break;
  case 'ot_group_pricing': $group_pricing_amount = $dbreq->fields['value']; break;
  case 'ot_gv': $gv_amount = $dbreq->fields['value']; break;
  case 'ot_quantity_discount': $quantity_discount_amount = $dbreq->fields['value']; break;
 }
 $dbreq->MoveNext();
}
$totalCost = ($order_subtotal - $gv_amount - $coupon_amount - $group_pricing_amount - $quantity_discount_amount);
$totalCost = number_format($totalCost,2,'.','');
$orderId = $dbreq->fields['orders_id'];

// ------------- coupon code --------------------------------------------------
$coupon_code = substr($coupon_code,(strpos($coupon_code,":"))+2);
$coupon_code = substr($coupon_code,0,strlen($coupon_code)-2);

// -------------products---------------------------------------------------------
$productId = "";
$dbreqa = $db->Execute("select products_id from ".TABLE_ORDERS_PRODUCTS." where orders_id = '".(int)$orders->fields['orders_id']."' ");
while (!$dbreqa->EOF) {
 $productId = $dbreqa->fields['products_id'];
 $dbreqa->MoveNext();
}
// ----------end products--------------------------------------------------------

print '<script id="pap_x2s6df8d" src="https://URL_TO_PostAffiliatePro/scripts/trackjs.js" type="text/javascript"></script>
<script type="text/javascript">';
print "PostAffTracker.setAccountId('Account_ID');";
print 'var sale = PostAffTracker.createSale();
sale.setTotalCost(\''.$totalCost.'\');
sale.setOrderID(\''.$orderId.'\');
sale.setProductID(\''.$productId.'\');
sale.setCoupon(\''.$coupon_code.'\');
PostAffTracker.register();
</script>';
?>

Ok, integracja została zakończona. Teraz za każdym razem, gdy nastąpi sprzedaż, sklep będzie wywoływał nasz skrypt i rejestrował prowizję za sprzedaż.

Integracja prowizji za całe życie

Jeśli chcesz zintegrować wtyczkę Lifetime commissions, to wystarczy dodać poniższy kod do kodu z kroku 3. po tym wierszu:

$orderId = $dbreq->fields['orders_id'];
$dbreq = $db->Execute("select * from ".TABLE_ORDERS_TOTAL." where orders_id = '".(int)$orders->fields['orders_id']."' ");
while (!$dbreq->EOF) {
 $email = $dbreq->fields['customers_email_address'];
 $dbreq->MoveNext();
}

Należy również dodać ten kod:

sale.setData1(\''.$email.'\');

zaraz po:

sale.setOrderID(\''.$orderId.'\');

W przypadku, gdy chcesz poznać nazwę metody płatności użytej w zamówieniu, możesz użyć tej zmiennej:

$orders->fields['payment_method']

zenCart + PayPal – część 1

W przypadku, gdy używasz PayPal jako bramki płatności w ZenCart, wtedy potrzebne jest inne podejście do integracji.

W ‘zenCart_installation_directory/includes/functions/html_output.php’ znajdź następujący wiersz:

$field = '<input type="hidden" name="' . zen_sanitize_string(zen_output_string($name)) . '"';

i zastąp go tym:

if ($name == 'notify_url') {
	$field = '<input type="hidden" id="pap_ab78y5t4a" name="' . zen_output_string($name) . '"';
} else {
	$field = '<input type="hidden" name="' . zen_output_string($name) . '"';
}

zenCart + PayPal – część 2

W ‘zenCart_installation_directory/includes/templates/template_default/common/tpl_footer.php’ dodaj następujący kod:

<!-- PAP Integration snippet -->
<script id="pap_x2s6df8d" src="https://URL_TO_PostAffiliatePro/scripts/trackjs.js" type="text/javascript"></script>
<script type="text/javascript">
PostAffTracker.setAccountId('default1');
PostAffTracker.writeCookieToCustomField('pap_ab78y5t4a', '', 'pap_custom');
</script>
<!-- /PAP Integration snippet -->

zenCart + PayPal – część 3

W ‘zenCart_installation_directory/ipn_main_handler.php’ dodaj następujący kod:

/* Post Affiliate Pro integration snippet */
$ch = curl_init();
curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, "http://URL_TO_PostAffiliatePro/plugins/PayPal/paypal.php?pap_custom=".$_GET['pap_custom']);
curl_setopt($ch, CURLOPT_POST, 1);
curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS, $_POST);
curl_exec($ch);
/* /Post Affiliate Pro integration snippet */

I to wszystko.

Teraz zaloguj się do panelu sprzedawcy Post Affiliate Pro (Natwork), przejdź do sekcji “Wtyczki” i aktywuj wtyczkę “Obsługa PayPal IPN“.

UWAGA: Jeśli chcesz włączyć integrację Lifetime Commission podczas korzystania z tej metody integracji ‘zenCart + PayPal’, to w konfiguracji wtyczki “Obsługa PayPal IPN” włącz opcję “Wsparcie dożywotniej prowizji”.

Nie zapomnij zintegrować swojej witryny z kodem śledzenia kliknięć, aby śledzenie sprzedaży działało poprawnie.

Powrót do Integracji Załóż konto za DARMO

Our website uses cookies. By continuing we assume your permission to deploy cookies as detailed in our polityka prywatności i plików cookie.

×

Umów się na indywidualną rozmowę i dowiedz się, jakie korzyści Post Affiliate Pro może przynieść Twojej firmie.

Jesteśmy dostępni w wielu terminach

Umów się na rozmowę